Devlet Sokrates’in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir.(Kaynak)

  1. Bizim modern hekimlik sanatı da beden kusurlu olduğundan ve kendi kendine yetemediğinden bulunmuştur. Bedenin çıkarına onun ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak için var olmuştur hekimlik sanatı.’ Öyle değil mi?”
  2. Adaletin özünün ne olduğunu bilemedikten sonra, onun bir yetenek, beceri (erdem) olup olmadığını, ona sahip olanın mutlu olup olmadığını nasıl bilebilirim ki?”
  3. Tanrılar hakkında bildiğimiz bütün şeyler asırlardır halkın dilinde olan şeylere ve soyları sopları geçmişe dayanan ozanların mısralarına dayanıyor. Zaten, hem halktan insanların hem de ozanların bizzat kendileri, kurbanlarla, dualarla, adaklarla tanrıların niyetlerinin değiştirilebileceğini söylemiyorlar mı?
  4. Ona göre haksızlığı yeren insanların bunu yapmalarının sebebi, korkaklıktan, yaşlılıktan ya da kimi zayıflıklardan ötürü haksızlık yapmaya güçlerinin yetmemesinden ileri gelmektedir.
  5. “İlle de söylenecekse yalan, sadece devlet yöneticileri, ancak kamuya yarar sağlayacağı durumlarda, düşman veya kendi yurttaşları karşısında yalanı kullanabilirler.
  6. “Bir devlette düzensizlik ve hastalık çoğaldıkça, orada mahkemeler ve hastaneler çoğalır; böylelikle tıp ve hukuk bilen insana duyulan ihtiyaç artmış olacağından, bir sürü serbest insan yargıçlık, hekimlik gibi mesleklere heves eder ve bu meslekler de böylelikle toplumdaki en saygın meslekler haline gelirler.”
  7. Gördükleri bir rüya gibi yani. Aslında kendileri, silahları ve diğer bütün eşya o zamanlar toprağın altında oluşum süreci içindeydiler. Bu süreç tamamlandığında, toprak, yani anaları onları yeryüzüne çıkardı. Bu yüzden altında yetiştikleri bu toprağı anaları, süt anneleri saymaları, onu saldırılara karşı korumaları ve aynı toprağın büyüttüğü bu ülkenin diğer evlatlarını kardeşleri saymaları gerekir.”
  8. Dinle bayım: Gözü göz olmaktan çıkaracak ya da başka bir uzvu, asıl haline benzemez duruma getirecek kadar güzel boyamanın iyi bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Her uzva uygun yerini vererek, bütünü güzel kıldık mı kılmadık mı ona bak sen?
  9. İnsanın, önemli gördüğü ve yabancısı olmadığı konular hakkında sevdiği ve aklı başında dostlarıyla, tabii doğruyu biliyorsa, konuşması tehlikesizdir; hatta heyecan vericidir.
  10. “Demek ki güzelin kendisine değil de o çok sayıdaki tek tek şeylere bakan, güzele götürecek bir kılavuzu da izleyemeyen; çok sayıda adil şeyi görüp de asıl adil olanı görmeyen vb. kişiler (ve durumlar söz konusu olduğunda) o kimsenin her şey hakkında bir sanısı (kanaati) olduğunu, ama inandığı şey hakkında bilgisi bulunmadığını söyleriz.”
Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here